logotype
trenuj i wspieraj fundacj
img1
img2


Przyjaciele

Aktualności

Porozumienie pomiędzy fundacją o GWSP podpisane!

Miło nam poinformować, ze 09 września 2014 r nasza fundacja podpisała porozumienie o współpracy z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości.  W ramach porozumienia uczelnia zobowiązała się do:

  • konsultacji i pomocy w opracowywaniu autorskich programów wychowawczych i profilaktycznych opracowanych przez fundację,
  • udostępniania zasobów bibliotecznych pracownikom i wolontariuszom fundacji;
  • umożliwiania pracownikom i wolontariuszom fundacji udziału w konferencjach organizowanych przez Uczelnię i związanych z przedmiotem działalności fundacji;
  • wspierania pracowników i wolontariuszy fundacji w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w ramach oferty edukacyjnej Uczelni, na preferencyjnych warunkach ustalonych przez Uczelnię;
  • współpracy w zakresie utworzenia w ramach działań fundacji Młodzieżowej Akademii Nauk Stosowanych,
  • współpracy w zakresie utworzenia w ramach działań fundacji filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  • prowadzenia spotkań o charakterze edukacyjnym dla dorosłych podopiecznych fundacji
  • realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych.

Mamy nadzieję, ze współpraca przyniesie wymierne korzyści obu stronom. W najbliższym czasie poinformujemy o planach działań na kolejne miesiące.