logotype
trenuj i wspieraj fundacj
img1
img2


Przyjaciele

Finanse

Zarządzanie finansami naszej fundacji opiera się na założeniu, że każda przekazana nam złotówka powinna być wydane zgodnie z intencją darczyńcy, tj. trafić do naszych obecnych i przyszłych podopiecznych. Aby tak się stało funkcjonujemy w oparciu o następujące zasad: 

Nagie szczyty biurokracji

Fundacja TWÓJ EVEREST od początku swojego istnienia korzysta z biura przy ul. Bytomskiej 37 w Zabrzu.  Dzięki przychylności księdza proboszcza Bolesława Waśkiewicza pomieszczenie to jest fundacji oddane w używanie na cele statutowe nieodpłatnie.

Przejrzyste, górskie powietrze księgowości

Wychodzimy z założenia, że otrzymane od naszych sponsorów i darczyńców środki finansowe są własnością naszych podopiecznych, a nie naszą. Dlatego zachęcamy do korzystania możliwości uzyskania informacji o finansach Fundacji. Przejrzyście prowadzona księgowość oraz korzystanie z bankowości elektronicznej umożliwia sprawdzenie na jakie cele wydajemy posiadane i otrzymane środki finansowe. Fundacja co roku publikuje na swojej stronie sprawozdania merytoryczne i raporty finansowe.

Jeżeli masz jakieś pytania o finanse Fundacji TWÓJ EVEREST, skontaktuj się z nami.

Gdzie jest wola jest i sposób!

Podstawą naszych działań jest praca osób zaangażowanych, którym bliskie są realizowane przez nas cele i którzy nieodpłatnie podejmują różnorodne działania na rzecz fundacji.