logotype
trenuj i wspieraj fundacj
img1
img2


Program "Wychodzimy do ludzi"

Od sierpnia 2019 r realizujemy wspólnie z fundacją Fundacja Spectrum Liberi projekt "Wychodzimy do ludzi! współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Ma on na celu umożliwienie  20 osobom w wieku od 8-18 ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem i zespołem Aspergera aktywny udział w życiu społecznym poprzez przeprowadzenie zajęć z treningu umiejętności społecznych oraz wsparcie relacji z otoczeniem zewnętrznym. Realizowane bloki tematyczne są skoncentrowane na tym, aby uczestnicy projektu mieli możliwość aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie pomimo ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

 

 

Wznowienie zajęć

Od czerwca wspólnie z Fundacja Spectrum Liberi wróciliśmy do realizacji naszego projektu "Wychodzimy do ludzi" skierowanego dla dzieci z autyzmem współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności że środków FIO. Na zajęciach TUS realizowaliśmy temat komunikacji interpersonalnej. Przed nami zajęcia, na których będziemy gościć policjanta oraz funkcjonariusza Straży Pożarnej.

Czytaj więcej...

Wizyta u stomatologa

Wizyta u dentysty nie musi być stresująca! Zwłaszcza gdy w planie nie ma żadnego borowania. W ramach realizowanego wspólnie z Fundacja Spectrum Liberi projektu "Wychodzimy do ludzi" współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków FIO uczestnicy mieli okazję oswoić strach przed wizytą  u stomatologa, usiąść na fotelu dentystycznym obejrzeć wszystkie narzędzia, poznać zasady prawidłowej pielęgnacji jamy ustnej. Po takim przygotowaniu prawdziwa wizyta w gabinecie stomatologicznym będzie znacznie łatwiejsza i przyjemniejsza.

Czytaj więcej...

Wychodzimy do ludzi

Ogłaszamy nabór uczestników do programu realizowanego w partnerstwie z fundacją Spectrum Liberi. Program jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Fundacja TWÓJ EVEREST we współpracy z fundacją Fundacja Spectrum Liberi zrealizuje w Chorzowie projekt mający na celu umożliwienie aktywnego udziału w życiu społecznym 20 osobom w wieku od 8-18 ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem i zespołem Aspergera zamieszkującym woj. śląskie poprzez przeprowadzenie zajęć dostosowanych do możliwości poszczególnego beneficjenta oraz praktyczne sprawdzenie nabytych umiejętności w trakcie wyjść do różnego rodzaju instytucji. Celem projektu będzie przygotowanie tej grupy do aktywności społecznej poprzez trening umiejętności społecznych oraz wsparcie relacji z otoczeniem zewnętrznym. Projekt będzie prowadzony w sposób ciągły przez okres 14 miesięcy (z przerwą na wakacje) z udziałem wykwalifikowanych specjalistów i wolontariuszy w dostosowanych odpowiednio salach terapeutycznych oraz w formie wyjść do miejsc i instytucji związanych z aktywnością społeczną. Realizowane bloki tematyczne będą skoncentrowane na tym, aby uczestnicy projektu mieli możliwość aktywnego udziału w życiu społecznym pomimo ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Jednocześnie zaangażowane zostaną osoby i instytucje zewnętrzne np. poradnia zdrowia, poradnia stomatologiczna, Centrum Kulinarne, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego, specjalista ds. bezpiecznego korzystania z sieci, harcerze wodniacy. Wszystkie te osoby związane będą z tematami bezpiecznego zachowania na zewnątrz i w środowisku domowym, co dla beneficjentów jest podstawową umiejętnością, którą muszą w sposób ciągły ćwiczyć, aby mieć szansę poruszania się i funkcjonowania w społeczeństwie. Projektem zostaną objęci również rodzice dzieci w liczbie 40 osób. W projekcie odbędą się także działania edukacyjne dla pracowników szkół i instytucji, aby praktycznie przygotować ich do kontaktu z osobami z zaburzeniami autystycznymi. Wydany zostanie również poradnik "Zrozumieć Autyzm" - jego kolportaż zostanie przeprowadzony w trakcie trwania projektu.

W celu rekrutacji do projektu zapraszamy do kontaktu z fundacją Spectrum Liberii

https://www.spectrumliberi.org/fio-2019-2020/

Warsztaty Wrzesień

W projekcie "Wychodzimy Do Ludzi!" realizowanym wspólnie z Fundacja Spectrum Liberi współfinansowanym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  odbyły się warsztaty z treningu Umiejętności Społecznych Rozwijające Kompetencje w Zakresie Bezpiecznego Wypoczynku. Finałem będzie praktyczne sprawdzenie nabytych umiejętności podczas wyjazdu w góry i nad jezioro  . Ponadto odbywają się już zajęcia z muzykoterapii oraz z biofeedbacku. Zatem widać, że lokomotywa projektowa ruszyła pełna parą….

Czytaj więcej...