logotype
trenuj i wspieraj fundacj
img1
img2


Przyjaciele

Fundacja TWÓJ EVEREST

Podstawą naszych działań jest praca osób zaangażowanych, którym bliskie są realizowane przez nas cele i którzy nieodpłatnie podejmują różnorodne działania na rzecz fundacji.

STATUS PRAWNY         Fundacja

NIP                                   648 277 12 87

REGON                            243593121

KRS                                  0000513667

Podstawy prawne funkcjonowania Fundacji TWÓJ EVEREST

Ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.)

Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

STATUT

Statut Fundacji TWÓJ EVEREST. Plik w formacie PDF